Pengertian Zakat Mal dan Nisabnya

Pengertian Zakat Mal dan Nisabnya

Zakat mal merupakan salah satu jenis zakat. Zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi umat Islam. Kewajiban zakat ini sama halnya dengan kewajiban shalat. Hanya saja shalat sebagai komunikasi seorang…

Read More »